Η AMEN ΣΤΗ “ΒΡΑΔΙΆ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΉ” – ΑΜΕΝ TECHNOLOGIES AT THE “RESEARCHER’S NIGHT”

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή της εταιρείας AMEN Technologies στη “Βραδιά του Ερευνητή” κατά τη διάρκεια της οποίας ήρθαμε σε επαφή με ερευνητές, με επιχειρηματίες αλλά και με τον απλό κόσμο που ήρθε να γνωρίσει εμάς και τις υπόλοιπες Εταιρείες και τα Ινστιτούτα από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και άλλα Ινστιτούτα. Φεύγοντας από το Κέντρο “Ελληνικός Κόσμος” του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού που φιλοξενούσε τη Βραδιά του Ερευνητή φέτος όλοι έμειναν ικανοποιημένοι με την τεχνολογική ανάπτυξη που παρακολούθησαν. Σας ευχαριστούμε!
AMEN Technologies successfully participated in “Researcher’s Night” during which we contacted researchers, businessmen and the people that came to meet us and other Companies and Institutes from NCSR Demokritos and other Institutes. Leaving the “Hellenic World” Center that hosted the Researchers’ Night this year, everyone was satisfied with the technological development that was shown there.
Thank you!

Η AMEN ΣΤΗ “ΒΡΑΔΙΆ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΉ” – ΑΜΕΝ TECHNOLOGIES AT THE “RESEARCHER’S NIGHT”